მოგესალმებათ eDean    

თქვენ იმყოფებით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის ოფიციალურ WEB-გვერდზე.

სისტემაში შესასვლელად საჭიროა ავტორიზაციის გავლა. გთხოვთ, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან შეარჩიოთ თქვენი შესატყვისი პოზიცია:

  
  


WEB-საიტის მონაცემთა ბაზაში შეუსაბამო ჩანაწერების აღმოჩენის გამო, სხვა პოზიციის მომხმარებლებს სისტემაზე წვდომა განუახლდება მათი სამუშაო გარემოს რაობის დაზუსტებისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის შემდეგ.
სისტემის ადმინისტრატორი. 04.11.2019 09:50

წვდომა განუახლდა პროგრამის ხელმძღვანელებს (გთხოვთ 18.11.2019-მდე სასწავლო გეგმებში შეიტანოთ საჭირო ცვლილებები, ძალიან დიდი სიფრთხილის დაცვით - გადაამოწმეთ შემხებლობაში მყოფ დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან, დაასრულეს თუ არა ქვემოთ მოცემული ქმედებები). 11.11.2019
ფაკულტეტების დეკანებს ვთხოვ, რომ:
 1. დეპარტამენტების ხელმძღვანელებმა დაქვემდებარების მიხედვით:
  1. უზრუნველყონ "განაწილების" შესაბამისი ცხრილიდან ყველა ზედმეტი სტრიქონის წაშლა:
   1. არჩევითი საგნები, რომლებიც მიმდინარე სემესტრში არცერთ სტუდენტს არ აურჩევია
   2. საგნები, რომლებიც ფიგურირებდენ ძველ სასწავლო გეგმებში და სასწავლო გეგმების ცვლილების შემდეგ ჩანაცვლდა ან ახალი საგნით, ან ახალი მოდიფიკაციით, რამაც გამოიწვია ბაზებში არაფრის მომცემი სტრიქონების ჩატოვება
  2. პროფესორების სიებიდან ამოიღონ პირები ("პროფესორები"->გათავისუფლება), რომლებიც აღარ არიან მოწვეულები მიმდინარე სასწავლო წელს
  3. მეორე სემესტრის საგნებისათვის ჯგუფებს გამოუყონ პროფესორები
 2. პირადად თქვენ თვითონ (სხვას ამის უფლება არ აქვს) სტუდენტებს სასწავლო ბარათებიდან წაუშალოთ მიმდინარე სემესტრის საგნები, რომლებიც მათ აირჩიეს არჩევითის სტატუსით შესაბამის ჯგუფებზე რეაკრედიტირებული, თუ ცვლილებაშეტანილი გეგმების მიმაგრებამდე და რომლებიც აღარ ისწავლება ამ უკანასკნელი სასწავლო გეგმების მიხედვით. ამასთან, თუ ასეთ შემთხვევაში ადგილი ექნება სტუდენტის "დაზარალების" ფაქტს, იმის გამო, რომ არჩევის ვადა ამოწურულია, გთხოვთ შესაბამისი განმარტებებით, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისაგან მიიღოთ უფლება საჭირო ქმედებების განხორციელებაზე.


სასურველია, ეს ოპერაციები დასრულდეს 11.11.2019-მდე. შემდეგ დაიგეგმება სასწავლო გეგმებში ხარვეზების გასწორების ეტაპი (გაორებული საგნები, კრედიტების თავსებადობა საათების კვირეულ განაწილებასთან, და ა.შ. /სისტემაზე წვდომა გაუაქტიურდება პროგრამის ხელმძღვანელებს/).სტუდენტისათვის პაროლი პირადი ნომერია.


თუ ეს თქვენი პირველი შესვლაა სისტემაში, აუცილებლად დაკლიკეთ "დახმარება" ჰორიზონტალური მენიუს ზოლიდან.